Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

Parametry pro obchodování a risk management

Níže publikované informace jsou platné pouze pro obchodování se spotovým a futures kontrakty se zemním plyn. Obchodování s futures kontrakty s elektrickou energií se řídí pravidly a předpisy EEX, které naleznete na stránkách EEX zde.

Krok kotace

Přesnost, s jakou může být cena zadána do obchodního systému

PLYN
Spot 0,025 EUR/MWh
Futures 0,025 EUR/MWh

Povolené rozpětí pro kontinuální obchodování (denní změna)

Typ kontraktu Max. povolené rozpětí přípustná rozšíření max.
povoleného rozpětí
Denní --- ---
Měsíční 20 % 10 %
Kvartální 15 % 10 %
Sezóna 15 % 10 %
Roční  10 %  10 %

Minimální velikost kontraktu

Typ kontraktu PLYN
Denní 1 MW
Měsíční 1 MW
Kvartální 1 MW
Sezóna 1 MW
Roční 1 MW

Maximální velikost objednávky

Typ kontraktu ELEKTŘINA PLYN
Hodinový neomezeně  ---
Denní ---  950 MW
Měsíční ---  75 MW
Kvartální ---  75 MW
Sezóna ---  50 MW
Roční ---  50 MW