Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE)

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), byla založena 8. ledna 2007 (pod názvem Energetická burza Praha). PXE nabízí na trhu s elektrickou energií anonymní obchodování  standardizovanými produkty se zajištěním vypořádání, přičemž jeden účet umožňuje přístup k trhu s elektrickou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Ve spolupráci s Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH) provozuje burzovní trh CEGH Czech Gas Exchange pro obchodování s plynem v podobě derivátových produktů s dodáním do virtuálního bodu obchodování na českém trhu.

PXE nabízí také službu pro koncové odběratele, zejména pro firmy, obce, státní správu a obecně pro všechny větší spotřebitele. Ti získávají možnost nalezení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím elektronických aukcí za nejlepší možnou cenu, a to za zcela transparentních podmínek.

V roce 2016 se PXE stala součástí skupiny EEX Group, poté co Evropská energetická burza European Energy Exchange (EEX) získala 66,67 % akcií PXE. PXE se skupinou EEX Group však spolupracuje již od roku 2012 prostřednictvím clearingového domu ECC, který PXE zajišťuje zúčtování a vypořádání obchodů.

PXE nadále úzce spolupracuje se společnostmi skupiny PX, jejímiž členy jsou Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), třetinový vlastník PXE, a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). BCPP je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. CDCP mimo jiné zaujímá dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu, vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice.

PXE spolupracuje také se skupinou CEESEG, jejímž členem je vedle BCPP a CDCP také Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse).

Základní principy a aspekty obchodování na PXE

 • Obchodování s elektrickou energií v podobě komoditních futures
  • S fyzickou dodávkou nebo s finančním vypořádáním včetně fyzického plnění
  • Měna obchodování: EUR
  • Centrální "protistrana"
  • Účastník obchodování má smluvní vztah se zúčtovací bankou
  • Účastník obchodování musí poskytnout garanci pro zúčtování obchodů (maržové požadavky)
  • Garance vypořádání - založená na denním vypořádání M2M a maržových požadavcích
  • Alokace rizika - působnost zúčtovacích bank a clearingového fondu
  • Výlučně elektronické obchodování - softwarová aplikace Trayport GlobalVision
  • Anonymní obchodní systém
 • Obchodování se zemním plynem v podobě komoditních futures (ve spolupráci se společností CEGH)
 • Pořádání elektronických aukcí pro nákup elektrické energie koncovými spotřebiteli z řad obcí a firem

Milníky

 • 8. leden 2007 - založení PXE
 • 17. červenec 2007 - zahájení obchodování s českou elektřinou
 • 1. říjen 2008 - zahájení obchodování se slovenskou elektřinou
 • 1. březen 2009 - zahájení obchodování s maďarskou elektřinou
 • 9. prosinec 2013 - zahájení obchodování s českým plynem
 • 1. září 2014 - zahájení obchodování s polskou a rumunskou elektřinou
 • 20. listopad 2014 - první aukce elektřiny pro koncové spotřebitele