Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE)

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) byla založena v červenci 2007 a umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Burza poskytuje anonymní obchodování se standardizovanými produkty se zajištěným vypořádáním.

PXE je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha a je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG).

Základní principy a aspekty obchodování na PXE

  • Obchodování s elektrickou energií v podobě komoditních futures:
    • s fyzickou dodávkou
    • s finančním vypořádáním včetně fyzického plnění (CZ)
  • Měna obchodování: EUR
  • Centrální "protistrana"
  • Účastník obchodování má smluvní vztah se zúčtovací bankou
  • Účastník obchodování musí poskytnout garanci pro zúčtování obchodů (maržové požadavky)
  • Garance vypořádání - založená na denním vypořádání M2M a maržových požadavcích
  • Alokace rizika - působnost zúčtovacích bank a clearingového fondu
  • Výlučně elektronické obchodování - softwarová aplikace Trayport GlobalVision
  • Anonymní obchodní systém

Milníky

  • 8. leden 2007 - založení PXE
  • 17. červenec 2007 - zahájení obchodování s českou elektřinou
  • 1. říjen 2008 - zahájení obchodování se slovenskou elektřinou
  • 1. březen 2009 - zahájení obchodování s maďarskou elektřinou
  • 1. únor 2010 - zavedení českých futures s finančním vypořádáním
  • 1. duben 2012 - zavedení slovenských a maďarských futures s finančním vypořádáním